Báng Giá Dịch Vụ của Nha Khoa DR.BEAM

 • Máng Nhai

  2,500,000 đ
 • Phân tích khớp cắn trên giá khớp

  1,500,000 đ
 • Điều chỉnh khớp cắn một phần

  500,000 đ
 • Điều chỉnh khớp cắn toàn bộ

  2,500,000 đ
 • Nắn trật khớp thái dương hàm 1 bên

  500,000 đ
 • Nắn trật khớp thái dương hàm 2 bên

  1,500,000 đ
 • Máng ngậm Fluoride

  500,000 đ
 • Sealant trám bít hố rãnh

  250,000 đ
 • Nhổ răng sữa bôi tê hay xịt tê

  50,000 đ
 • Nhổ răng sữa tiêm tê

  100,000 đ
 • Nhổ răng vĩnh viễn lung lay

  250,000 đ
 • Nhổ răng cửa, nanh

  500,000 đ
 • Nhổ răng cửa, răng nanh đã điều trị tủy

  900,000 đ
 • Nhổ răng cối nhỏ

  600,000 đ
 • Nhổ răng cối nhỏ đã điều trị tủy

  900,000 đ
 • Nhổ răng cối lớn

  900,000 đ
 • Nhổ răng cối lớn đã điều trị tủy

  950,000 đ
 • Nhổ răng khôn mọc thẳng

  1,200,000 đ
 • Nhổ chân răng, răng một chân

  600,000 đ
 • Nhổ chân răng răng một chân đã điều trị tủy

  900,000 đ
 • Nhổ chân răng, răng nhiều chân

  900,000 đ
 • Nhổ chân răng răng nhiều chân đã điều trị tủy

  1,200,000 đ
 • Nhổ răng thưa, răng dị dạng

  300,000 đ
 • Rạch và dẫn lưu áp-xe - đường trong miệng

  1,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (dưới 5 cm)

  2,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (trên 5 cm)

  3,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm thiếu hổng tổ chức

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng nhiều chân có chia tách chân răng

  1,300,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm trên lệch ngoài

  1,400,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn hàm trên mọc ngầm

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn mọc lệch dưới 45°

  1,500,000 đ
 • Phẩu thuật răng khôn mọc lệch từ 45° - dưới 90°

  1,800,000 đ
 • Phẩu thuật răng khôn mọc lệch từ 90° trở lên

  2,400,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật lấy chân răng sót

  1,800,000 đ
 • Phẫu thuật cắt nướu xơ, bộc lộ răng bằng laser LightWalker

  1,200,000 đ
 • Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương 1-2 răng

  1,500,000 đ
 • Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương trên 2 răng

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng cửa

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm nhỏ

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm lớn

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng ngầm

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắm răng tự thân cùng ổ

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắm răng tự thân khác ổ

  7,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt nướu trùm bằng Laser LightWalker

  2,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt nướu trùm bằng dao thường

  950,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh sống hàm - bán hàm

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh sống hàm - toàn hàm

  6,000,000 đ
 • Phẫu thuật làm sâu ngách hành lang - bán hàm

  4,000,000 đ
 • Phẫu thuật làm sâu ngách hành lang - toàn hàm

  7,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt Torus nhỏ

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt Torus lớn

  4,500,000 đ
 • Phẫu thật di chuyển vạt về phía chóp - 1 - 2 răng

  2,500,000 đ
 • Phẫu thật di chuyển vạt về phía chóp - 3 - 4 răng

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật di chuyển vạt về phía thân răng - 1 -2 răng

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật di chuyển vạt về phía thân răng - 3 - 4 răng

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật di chuyển vạt xoay

  10,000,000 đ
 • Phẫu thuật chẻ xương 1 răng ( đã tính xương và màng)

  22,300,000 đ
 • Trám Composite - xoang 1

  320,000 đ
 • Trám Composite - xoang 2

  450,000 đ
 • Trám Composite - xoang 3

  450,000 đ
 • Trám thẩm mỹ răng cửa - xoang 4

  800,000 đ
 • Trám composite - xoang 5

  400,000 đ
 • Trám GIC ( Glass Inomer Cement )

  250,000 đ
 • Trám Sandwich 2 lớp ( GIC + Composite )

  650,000 đ
 • Trám tạm

  100,000 đ
 • Che tủy gián tiếp răng sữa

  200,000 đ
 • Che tủy trực tiếp răng sữa

  400,000 đ
 • Điều trị tuỷ buồng răng sữa

  400,000 đ
 • Điều trị tủy chân răng cửa sữa

  400,000 đ
 • Điều trị tủy chân răng cối sữa

  600,000 đ
 • Che tủy gián tiếp răng vĩnh viễn

  600,000 đ
 • Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn

  1,000,000 đ
 • Điều trị tủy răng cửa, nanh

  800,000 đ
 • Điều trị tủy răng cối nhỏ

  1,000,000 đ
 • Điều trị tủy răng cối lớn trên

  1,700,000 đ
 • Điều trị tủy răng cối lớn dưới

  1,500,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cửa, nanh

  900,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cối nhỏ

  1,900,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cối lớn trên

  2,500,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cối lớn dưới

  2,200,000 đ
 • Lấy cao răng cho người lớn mức độ 1

  200,000 đ
 • Lấy cao răng cho người lớn mức độ 2

  300,000 đ
 • Lấy cao răng cho người lớn mức độ 3

  400,000 đ
 • Lấy cao răng cho trẻ em

  150,000 đ
 • Đánh bóng 2 hàm bằng chổi cước

  100,000 đ
 • Cạo vôi răng và xử lý bề mặt chân răng trên 3 răng (mỗi phần tư hàm)

  900,000 đ
 • Cạo vôi răng và xử lý bề mặt chân răng (1- 3 răng)

  500,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, trẻ em

  300,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, người lớn 1 hàm

  250,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, người lớn 2 hàm

  400,000 đ
 • Nạo túi nha chu, mỗi răng

  300,000 đ

Phẫu thuật nha chu

 • Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết (1-3 răng)

  6,800,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu ghép nướu rời (1-3 răng)

  8,600,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng dao thường: 1 - 2 răng

  1,600,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng dao thường: 3 - 4 răng

  2,900,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng Laser LightWalker: 1 - 2 răng

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng Laser LightWalker: 3 - 4 răng

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ một vùng

  2,300,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ toàn hàm

  3,800,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng môi bằng dao thường

  1,400,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng lưỡi bằng dao thường

  1,800,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng môi bằng laser LightWalker

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng lưỡi bằng laser LightWalker

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt bỏ mô quá sản mỗi phần hàm bằng Laser LightWalker

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt bỏ mô quá sản toàn hàm bằng laser LightWalker

  8,600,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu cắt lợi/ tạo hình xương ổ (1-3 răng)

  5,900,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu cắt lợi/ tạo hình xương ổ (4-8 răng)

  8,600,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý bề mặt chân răng - 1 răng ban đầu

  1,400,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý bề mặt chân răng - mỗi răng thêm

  700,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu ghép xương - vị trí đầu tiên phần tư hàm

  4,100,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu ghép xương - mỗi vị trí thêm trong phần tư hàm (không bao gồm vật tư)

  1,800,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn - sử dụng màng tự tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng

  3,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn - sử dụng màng không tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng

  3,500,000 đ

Inlay/ Onlay

 • Gắn lại Inlay/ onlay

  600,000 đ
 • Inlay/onlay composite

  1,500,000 đ
 • Inlay/onlay Titan

  2,000,000 đ
 • Inlay/onlay sứ Emax

  4,000,000 đ
 • Inlay/onlay sứ Ziconia HT

  4,500,000 đ

Mão tạm

 • Mão tạm sứ Cr-Co

  1,000,000 đ

Tháo phục hình

 • Tháo mão răng Kim loại - 1 đơn vị

  300,000 đ
 • Tháo mão răng sứ Zirconia

  400,000 đ
 • Tháo cầu răng sứ Zirconia

  700,000 đ
 • Tháo chốt

  500,000 đ

Post & Core

 • Tái tạo cùi chốt kim loại

  900,000 đ
 • Tái tạo cùi chốt sợi thạch anh

  1,200,000 đ
 • Cùi giả kim loại thường

  800,000 đ
 • Cùi giả Titan

  1,000,000 đ
 • Cùi giả Zirconia

  2,500,000 đ
 • Tái tạo cùi với chốt ngà

  700,000 đ

Chụp răng – Cầu răng

 • Mão toàn diện kim loại Cr- Co

  1,000,000 đ
 • Mão toàn diện Titan

  1,500,000 đ
 • Mão sứ kim loại Cr - Co

  1,800,000 đ
 • Mão sứ Titan

  2,500,000 đ
 • Mão toàn sứ Emax

  8,000,000 đ
 • Mão toàn sứ DD Bio

  6,000,000 đ
 • Mão toàn sứ Ceramil

  6,000,000 đ
 • Mão toàn sứ Nacera

  7,000,000 đ
 • Mão toàn sứ ziconia HT

  5,000,000 đ
 • Gắn lại mão răng

  300,000 đ
 • Veneer sứ Emax

  8,500,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp cả trên và duới

  12,600,000 đ
 • Hàm giả toàn hàm, hàm dưới

  7,200,000 đ
 • Hàm giả toàn hàm, hàm trên

  6,300,000 đ
 • Thêm lưới nền hàm nhựa

  1,000,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft

  1,500,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp toàn hàm nhựa mềm Biosoft

  2,500,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa cứng (Chưa có răng)

  1,200,000 đ
 • Hàm khung Cr - Co

  3,500,000 đ
 • Hàm khung Titan

  5,000,000 đ
 • Hàm khung liên kết Cr - Co

  4,500,000 đ
 • Hàm khung liên kết Titan

  6,300,000 đ
 • Mão lồng

  1,200,000 đ
 • Mắc cài đơn

  1,200,000 đ
 • Mắc cài đôi

  1,700,000 đ
 • Mắc cài bi

  2,000,000 đ
 • Răng nhựa Việt Nam

  200,000 đ
 • Răng nhựa ngoại

  500,000 đ
 • Răng Composite

  800,000 đ
 • Răng sứ

  1,200,000 đ
 • Vá hàm toàn hàm bị gãy

  1,200,000 đ
 • Vá hàm bán hàm bị gãy

  900,000 đ
 • Thêm/ thay răng vào hàm giả ( mỗi răng)

  1,200,000 đ
 • Thay thế tất cả các răng và nhựa trên khung kim loại

  2,000,000 đ
 • Sửa hoặc thay móc bị gãy, hàm nhựa

  900,000 đ
 • Thay móc hàm khung

  1,500,000 đ
 • Đệm hàm

  1,500,000 đ
 • Tẩy trắng tại nhà bằng Opalesence

  1,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Pola-office (Úc)

  2,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng BleachBright (Mỹ)

  3,000,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Công nghệ Zoom (Mỹ)

  4,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng phối hợp tại phòng khám và duy trì tại nhà

  5,400,000 đ
 • Tẩy trắng răng từ bên trong - mỗi răng

  800,000 đ
 • Thuốc tẩy trắng 15%-25%

  200,000 đ
 • Máng tẩy tại nhà

  600,000 đ
 • Gắn đá của bệnh nhân

  500,000 đ
 • Gắn đá của phòng khám

  800,000 đ
 • Smile Design

  5,000,000 đ
 • Smile Design Full (bao gồm Wax up & Mock up 1 lần)

  7,500,000 đ
 • Khám tư vấn và lấy mẫu nghiên cứu chỉnh nha

  500,000 đ
 • Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết

  3,500,000 đ

Chỉnh nha dự phòng cho trẻ em

 • Khí cụ Twicare hay IF (tiền chỉnh nha)

  3,500,000 đ
 • Khí cụ loại bỏ thói quen xấu

  3,500,000 đ

Chỉnh nha can thiệp sớm

Khí cụ tháo lắp

 • Khí cụ Hawley tiêu chuẩn

  3,500,000 đ
 • Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 2 chiều

  5,000,000 đ
 • Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 3 chiều

  7,000,000 đ
 • Khí cụ Activator tiêu chuẩn

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Activator biến đổi có ốc nong

  12,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block ngược

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Fanklin

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Lip Bumber

  7,000,000 đ

Khí cụ cố định

 • Khí cụ 2 x 4 tiêu chuẩn

  8,000,000 đ
 • Khí cụ 2 x 4 tự buộc

  10,000,000 đ
 • Khí cụ 2 x 4 sứ

  12,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block cố định

  10,000,000 đ
 • Khí cụ RPE (nong nhanh)

  8,000,000 đ
 • Khí cụ Quad-helix

  7,000,000 đ
 • Khí cụ TPA

  5,000,000 đ
 • Khí cụ di xa răng hàm lớn

  10,000,000 đ
 • Cung lưỡi (hàm dưới)

  5,000,000 đ
 • Khí cụ Headgear

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Facemask

  10,000,000 đ
 • Mặt phẳng nghiêng

  3,000,000 đ

Phẫu thuật nha chu

 • Mắc cài kim loại tiêu chuẩn

  30,000,000 đ
 • Mắc cài kim loại tự buộc

  40,000,000 đ
 • Mắc cài sứ thẩm mỹ

  45,000,000 đ
 • Mắc cài sứ tự buộc

  55,000,000 đ
 • Mắc cài mặt lưỡi

  75,000,000 đ
 • Mắc cài cá nhân hóa

  85,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 1

  80,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 2

  100,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 3

  120,000,000 đ
 • Khí cụ Aligner

  35,000,000 đ
 • Khí cụ Bite Plan

  5,500,000 đ
 • Minivist

  2,500,000 đ
 • Miniplate

  5,500,000 đ
 • Khí cụ Twin - Force hoặc Focus ( Đẩy lùi hàm trên - tiến hàm dưới)

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Trans - Force

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Propel tăng tốc chỉnh nha

  17,000,000 đ
 • Dây cung thẩm mỹ

  500,000 đ
 • Máng duy trì

  2,000,000 đ
 • Cung duy trì

  2,500,000 đ
 • Bộ giữ khoảng cố định 1 bên

  3,500,000 đ
 • Lấy dấu nghiên cứu chỉnh nha

  500,000 đ
 • Laser kích hoạt tăng tốc độ di chuyển răng

  15,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt xương vỏ vùng răng trước

  10,000,000 đ
 • Phẫu thuật xương hàm hô / móm (chưa tính khí cụ bổ trợ)

  80,000,000 đ
 • Phim quanh chóp kỹ thuật số

  50,000 đ
 • Phim cánh cắn kỹ thuật số

  150,000 đ
 • Phim mặt nhai kỹ thuật số

  150,000 đ
 • Phim toàn cảnh kỹ thuật số Panorama

  150,000 đ
 • Phim sọ nghiêng kỹ thuật số Cefalometic

  150,000 đ
 • Phim cắt lớp conbeam CT scan hàm trên

  350,000 đ
 • Phim cắt lớp conbeam CT scan hàm dưới

  350,000 đ
 • Phim cắt lớp conbeam CT scan hai hàm

  500,000 đ

Phẫu thuật đặt trụ implant

 • Phẫu thuật đặt trụ mini implant Dentium - Korea

  8,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Dentium - Korea

  15,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant JD - Italy

  23,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Tekka - France

  23,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Adin - Israel

  23,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel CC - USA

  27,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel Active - USA

  30,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA - Swiss

  29,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA Active - Swiss

  35,000,000 đ

Phẫu thuật xương

 • Phẫu thuật nâng xoang kín - 1 Răng

  6,000,000 đ
 • Phẫu thuật nâng xoang hở - 1 xoang

  16,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Bio-Oss - USA - 1 Răng

  15,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Biomatlante - France - 1 Răng

  13,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Osteon - Korea - 1 răng

  10,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Bio-Oss- USA - 1 răng

  19,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Biomatlante - France - 1 Răng

  16,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Osteon - Korea - 1 răng

  14,000,000 đ
 • Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật lấy trụ implant cũ

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép mô liên kết

  10,000,000 đ

Phục hình

 • Tiền mê

  5,000,000 đ
 • Màng xương tự tiêu

  3,000,000 đ
 • All on 4 - Nobel Biocare

  125,000,000 đ
 • All on 4 - Straumann

  125,000,000 đ
 • All on 4 - Dentium

  87,000,000 đ
 • All on 4 Plus - Nobel Biocare

  154,000,000 đ
 • All on 4 Plus - Straumann

  154,000,000 đ
 • All on 4 Plus - Dentium

  106,000,000 đ
 • All on 6 - Nobel Biocare

  183,000,000 đ
 • All on 6 - Straumann

  183,000,000 đ
 • All on 6 - Dentium

  125,000,000 đ
 • Phục hình tạm trên All on 4/all on 6

  18,000,000 đ
 • Phục hình sau cùng trên All on 4/all on 6 sứ titatium

  50,000,000 đ
 • Phục hình sau cùng trên All on 4/all on 6 toàn sứ

  66,000,000 đ

Phục hình trên implant

 • Magnetic Abutment - Dentium

  5,000,000 đ
 • Ball Abutment - Dentium

  4,000,000 đ
 • Screw Abutment - Dentium

  4,000,000 đ
 • Angle Abutment - Dentium

  5,000,000 đ
 • Straight Abutment - Dentium

  4,000,000 đ
 • Customize Titanium Abutment - Dentium

  6,000,000 đ
 • Customize Zirconia Abutment - Dentium

  7,000,000 đ
 • Ball Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Screw Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Angle Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Straight Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Customize Titanium Abutment - Adin

  7,000,000 đ
 • Customize Zirconia Abutment - Adin

  8,000,000 đ
 • Locator Abutment - Straumann/Nobel

  9,000,000 đ
 • Screw Abutment - Straumann/Nobel

  9,000,000 đ
 • Angle Abutment - Straumann/Nobel

  8,000,000 đ
 • Straight Abutment - Straumann/Nobel

  7,000,000 đ
 • Customize Titanium Abutment - Straumann/Nobel

  9,000,000 đ
 • Customize Zirconia Abutment - Straumann/Nobel

  10,000,000 đ
 • Nền hàm hybrid Cr-Co

  16,000,000 đ
 • Thanh nối Implant

  14,000,000 đ

Working Schedule

 • Monday

  08:00 - 20:00
 • Tuesday

  08:00 - 20:00
 • Wednesday

  08:00 - 20:00
 • Thursday

  08:00 - 20:00
 • Friday

  08:00 - 20:00
 • Saturday

  08:00 - 20:00
 • Sunday

  08:00 - 17:00
TOP Call Now ButtonGọi cho chúng tôi