Đặt Lịch Hẹn

Xin vui lòng điền thông tin vào dưới đây để đặt lịch hẹn.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất!

Báng Giá Dịch Vụ của Nha Khoa DR.BEAM

 • Máng Nhai

  2,500,000 đ
 • Phân tích khớp cắn trên giá khớp

  1,500,000 đ
 • Điều chỉnh khớp cắn một phần

  500,000 đ
 • Điều chỉnh khớp cắn toàn bộ

  2,500,000 đ
 • Nắn trật khớp thái dương hàm 1 bên

  500,000 đ
 • Nắn trật khớp thái dương hàm 2 bên

  1,500,000 đ
 • Máng ngậm Fluoride

  500,000 đ
 • Sealant trám bít hố rãnh

  250,000 đ
 • Nhổ răng sữa bôi tê hay xịt tê

  50,000 đ
 • Nhổ răng sữa tiêm tê

  100,000 đ
 • Nhổ răng vĩnh viễn lung lay

  250,000 đ
 • Nhổ răng cửa, nanh

  500,000 đ
 • Nhổ răng cửa, răng nanh đã điều trị tủy

  900,000 đ
 • Nhổ răng cối nhỏ

  600,000 đ
 • Nhổ răng cối nhỏ đã điều trị tủy

  900,000 đ
 • Nhổ răng cối lớn

  900,000 đ
 • Nhổ răng cối lớn đã điều trị tủy

  950,000 đ
 • Nhổ răng khôn mọc thẳng

  1,200,000 đ
 • Nhổ chân răng, răng một chân

  600,000 đ
 • Nhổ chân răng răng một chân đã điều trị tủy

  900,000 đ
 • Nhổ chân răng, răng nhiều chân

  900,000 đ
 • Nhổ chân răng răng nhiều chân đã điều trị tủy

  1,200,000 đ
 • Nhổ răng thưa, răng dị dạng

  300,000 đ
 • Rạch và dẫn lưu áp-xe - đường trong miệng

  1,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (dưới 5 cm)

  2,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (trên 5 cm)

  3,000,000 đ
 • Khâu tạo hình vết thương phần mềm thiếu hổng tổ chức

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng nhiều chân có chia tách chân răng

  1,300,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm trên lệch ngoài

  1,400,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn hàm trên mọc ngầm

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn mọc lệch dưới 45°

  1,500,000 đ
 • Phẩu thuật răng khôn mọc lệch từ 45° - dưới 90°

  1,800,000 đ
 • Phẩu thuật răng khôn mọc lệch từ 90° trở lên

  2,400,000 đ
 • Phẫu thuật răng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật lấy chân răng sót

  1,800,000 đ
 • Phẫu thuật cắt nướu xơ, bộc lộ răng bằng laser LightWalker

  1,200,000 đ
 • Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương 1-2 răng

  1,500,000 đ
 • Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương trên 2 răng

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng cửa

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm nhỏ

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm lớn

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật nhổ răng ngầm

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắm răng tự thân cùng ổ

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắm răng tự thân khác ổ

  7,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt nướu trùm bằng Laser LightWalker

  2,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt nướu trùm bằng dao thường

  950,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh sống hàm - bán hàm

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh sống hàm - toàn hàm

  6,000,000 đ
 • Phẫu thuật làm sâu ngách hành lang - bán hàm

  4,000,000 đ
 • Phẫu thuật làm sâu ngách hành lang - toàn hàm

  7,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt Torus nhỏ

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt Torus lớn

  4,500,000 đ
 • Phẫu thật di chuyển vạt về phía chóp - 1 - 2 răng

  2,500,000 đ
 • Phẫu thật di chuyển vạt về phía chóp - 3 - 4 răng

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật di chuyển vạt về phía thân răng - 1 -2 răng

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật di chuyển vạt về phía thân răng - 3 - 4 răng

  3,500,000 đ
 • Phẫu thuật di chuyển vạt xoay

  10,000,000 đ
 • Phẫu thuật chẻ xương 1 răng ( đã tính xương và màng)

  22,300,000 đ
 • Trám Composite - xoang 1

  320,000 đ
 • Trám Composite - xoang 2

  450,000 đ
 • Trám Composite - xoang 3

  450,000 đ
 • Trám thẩm mỹ răng cửa - xoang 4

  800,000 đ
 • Trám composite - xoang 5

  400,000 đ
 • Trám GIC ( Glass Inomer Cement )

  250,000 đ
 • Trám Sandwich 2 lớp ( GIC + Composite )

  650,000 đ
 • Trám tạm

  100,000 đ
 • Che tủy gián tiếp răng sữa

  200,000 đ
 • Che tủy trực tiếp răng sữa

  400,000 đ
 • Điều trị tuỷ buồng răng sữa

  400,000 đ
 • Điều trị tủy chân răng cửa sữa

  400,000 đ
 • Điều trị tủy chân răng cối sữa

  600,000 đ
 • Che tủy gián tiếp răng vĩnh viễn

  600,000 đ
 • Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn

  1,000,000 đ
 • Điều trị tủy răng cửa, nanh

  800,000 đ
 • Điều trị tủy răng cối nhỏ

  1,000,000 đ
 • Điều trị tủy răng cối lớn trên

  1,700,000 đ
 • Điều trị tủy răng cối lớn dưới

  1,500,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cửa, nanh

  900,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cối nhỏ

  1,900,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cối lớn trên

  2,500,000 đ
 • Điều trị tủy lại - răng cối lớn dưới

  2,200,000 đ
 • Lấy cao răng cho người lớn mức độ 1

  200,000 đ
 • Lấy cao răng cho người lớn mức độ 2

  300,000 đ
 • Lấy cao răng cho người lớn mức độ 3

  400,000 đ
 • Lấy cao răng cho trẻ em

  150,000 đ
 • Đánh bóng 2 hàm bằng chổi cước

  100,000 đ
 • Cạo vôi răng và xử lý bề mặt chân răng trên 3 răng (mỗi phần tư hàm)

  900,000 đ
 • Cạo vôi răng và xử lý bề mặt chân răng (1- 3 răng)

  500,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, trẻ em

  300,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, người lớn 1 hàm

  250,000 đ
 • Bôi fluor, có đánh bóng răng, người lớn 2 hàm

  400,000 đ
 • Nạo túi nha chu, mỗi răng

  300,000 đ

Phẫu thuật nha chu

 • Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết (1-3 răng)

  6,800,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu ghép nướu rời (1-3 răng)

  8,600,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng dao thường: 1 - 2 răng

  1,600,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng dao thường: 3 - 4 răng

  2,900,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng Laser LightWalker: 1 - 2 răng

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt lợi bằng Laser LightWalker: 3 - 4 răng

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ một vùng

  2,300,000 đ
 • Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ toàn hàm

  3,800,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng môi bằng dao thường

  1,400,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng lưỡi bằng dao thường

  1,800,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng môi bằng laser LightWalker

  2,500,000 đ
 • Phẫu thuật cắt thắng lưỡi bằng laser LightWalker

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt bỏ mô quá sản mỗi phần hàm bằng Laser LightWalker

  5,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt bỏ mô quá sản toàn hàm bằng laser LightWalker

  8,600,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu cắt lợi/ tạo hình xương ổ (1-3 răng)

  5,900,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu cắt lợi/ tạo hình xương ổ (4-8 răng)

  8,600,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý bề mặt chân răng - 1 răng ban đầu

  1,400,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý bề mặt chân răng - mỗi răng thêm

  700,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu ghép xương - vị trí đầu tiên phần tư hàm

  4,100,000 đ
 • Phẫu thuật nha chu ghép xương - mỗi vị trí thêm trong phần tư hàm (không bao gồm vật tư)

  1,800,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn - sử dụng màng tự tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng

  3,000,000 đ
 • Phẩu thuật nha chu tái tạo mô có hướng dẫn - sử dụng màng không tiêu, mỗi vị trí, mỗi răng

  3,500,000 đ

Inlay/ Onlay

 • Gắn lại Inlay/ onlay

  600,000 đ
 • Inlay/onlay composite

  1,500,000 đ
 • Inlay/onlay Titan

  2,000,000 đ
 • Inlay/onlay sứ Emax

  4,000,000 đ
 • Inlay/onlay sứ Ziconia HT

  4,500,000 đ

Mão tạm

 • Mão tạm sứ Cr-Co

  1,000,000 đ

Tháo phục hình

 • Tháo mão răng Kim loại - 1 đơn vị

  300,000 đ
 • Tháo mão răng sứ Zirconia

  400,000 đ
 • Tháo cầu răng sứ Zirconia

  700,000 đ
 • Tháo chốt

  500,000 đ

Post & Core

 • Tái tạo cùi chốt kim loại

  900,000 đ
 • Tái tạo cùi chốt sợi thạch anh

  1,200,000 đ
 • Cùi giả kim loại thường

  800,000 đ
 • Cùi giả Titan

  1,000,000 đ
 • Cùi giả Zirconia

  2,500,000 đ
 • Tái tạo cùi với chốt ngà

  700,000 đ

Chụp răng – Cầu răng

 • Mão toàn diện kim loại Cr- Co

  1,000,000 đ
 • Mão toàn diện Titan

  1,500,000 đ
 • Mão sứ kim loại Cr - Co

  1,800,000 đ
 • Mão sứ Titan

  2,500,000 đ
 • Mão toàn sứ Emax

  8,000,000 đ
 • Mão toàn sứ DD Bio

  6,000,000 đ
 • Mão toàn sứ Ceramil

  6,000,000 đ
 • Mão toàn sứ Nacera

  7,000,000 đ
 • Mão toàn sứ ziconia HT

  5,000,000 đ
 • Gắn lại mão răng

  300,000 đ
 • Veneer sứ Emax

  8,500,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp cả trên và duới

  12,600,000 đ
 • Hàm giả toàn hàm, hàm dưới

  7,200,000 đ
 • Hàm giả toàn hàm, hàm trên

  6,300,000 đ
 • Thêm lưới nền hàm nhựa

  1,000,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft

  1,500,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp toàn hàm nhựa mềm Biosoft

  2,500,000 đ
 • Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa cứng (Chưa có răng)

  1,200,000 đ
 • Hàm khung Cr - Co

  3,500,000 đ
 • Hàm khung Titan

  5,000,000 đ
 • Hàm khung liên kết Cr - Co

  4,500,000 đ
 • Hàm khung liên kết Titan

  6,300,000 đ
 • Mão lồng

  1,200,000 đ
 • Mắc cài đơn

  1,200,000 đ
 • Mắc cài đôi

  1,700,000 đ
 • Mắc cài bi

  2,000,000 đ
 • Răng nhựa Việt Nam

  200,000 đ
 • Răng nhựa ngoại

  500,000 đ
 • Răng Composite

  800,000 đ
 • Răng sứ

  1,200,000 đ
 • Vá hàm toàn hàm bị gãy

  1,200,000 đ
 • Vá hàm bán hàm bị gãy

  900,000 đ
 • Thêm/ thay răng vào hàm giả ( mỗi răng)

  1,200,000 đ
 • Thay thế tất cả các răng và nhựa trên khung kim loại

  2,000,000 đ
 • Sửa hoặc thay móc bị gãy, hàm nhựa

  900,000 đ
 • Thay móc hàm khung

  1,500,000 đ
 • Đệm hàm

  1,500,000 đ
 • Tẩy trắng tại nhà bằng Opalesence

  1,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Pola-office (Úc)

  2,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng BleachBright (Mỹ)

  3,000,000 đ
 • Tẩy trắng răng 2 hàm tại phòng khám 1 lần bằng Công nghệ Zoom (Mỹ)

  4,500,000 đ
 • Tẩy trắng răng phối hợp tại phòng khám và duy trì tại nhà

  5,400,000 đ
 • Tẩy trắng răng từ bên trong - mỗi răng

  800,000 đ
 • Thuốc tẩy trắng 15%-25%

  200,000 đ
 • Máng tẩy tại nhà

  600,000 đ
 • Gắn đá của bệnh nhân

  500,000 đ
 • Gắn đá của phòng khám

  800,000 đ
 • Smile Design

  5,000,000 đ
 • Smile Design Full (bao gồm Wax up & Mock up 1 lần)

  7,500,000 đ
 • Khám tư vấn và lấy mẫu nghiên cứu chỉnh nha

  500,000 đ
 • Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết

  3,500,000 đ

Chỉnh nha dự phòng cho trẻ em

 • Khí cụ Twicare hay IF (tiền chỉnh nha)

  3,500,000 đ
 • Khí cụ loại bỏ thói quen xấu

  3,500,000 đ

Chỉnh nha can thiệp sớm

Khí cụ tháo lắp

 • Khí cụ Hawley tiêu chuẩn

  3,500,000 đ
 • Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 2 chiều

  5,000,000 đ
 • Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 3 chiều

  7,000,000 đ
 • Khí cụ Activator tiêu chuẩn

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Activator biến đổi có ốc nong

  12,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block ngược

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Fanklin

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Lip Bumber

  7,000,000 đ

Khí cụ cố định

 • Khí cụ 2 x 4 tiêu chuẩn

  8,000,000 đ
 • Khí cụ 2 x 4 tự buộc

  10,000,000 đ
 • Khí cụ 2 x 4 sứ

  12,000,000 đ
 • Khí cụ Twin - Block cố định

  10,000,000 đ
 • Khí cụ RPE (nong nhanh)

  8,000,000 đ
 • Khí cụ Quad-helix

  7,000,000 đ
 • Khí cụ TPA

  5,000,000 đ
 • Khí cụ di xa răng hàm lớn

  10,000,000 đ
 • Cung lưỡi (hàm dưới)

  5,000,000 đ
 • Khí cụ Headgear

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Facemask

  10,000,000 đ
 • Mặt phẳng nghiêng

  3,000,000 đ

Phẫu thuật nha chu

 • Mắc cài kim loại tiêu chuẩn

  30,000,000 đ
 • Mắc cài kim loại tự buộc

  40,000,000 đ
 • Mắc cài sứ thẩm mỹ

  45,000,000 đ
 • Mắc cài sứ tự buộc

  55,000,000 đ
 • Mắc cài mặt lưỡi

  75,000,000 đ
 • Mắc cài cá nhân hóa

  85,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 1

  80,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 2

  100,000,000 đ
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisaligh độ 3

  120,000,000 đ
 • Khí cụ Aligner

  35,000,000 đ
 • Khí cụ Bite Plan

  5,500,000 đ
 • Minivist

  2,500,000 đ
 • Miniplate

  5,500,000 đ
 • Khí cụ Twin - Force hoặc Focus ( Đẩy lùi hàm trên - tiến hàm dưới)

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Trans - Force

  10,000,000 đ
 • Khí cụ Propel tăng tốc chỉnh nha

  17,000,000 đ
 • Dây cung thẩm mỹ

  500,000 đ
 • Máng duy trì

  2,000,000 đ
 • Cung duy trì

  2,500,000 đ
 • Bộ giữ khoảng cố định 1 bên

  3,500,000 đ
 • Lấy dấu nghiên cứu chỉnh nha

  500,000 đ
 • Laser kích hoạt tăng tốc độ di chuyển răng

  15,000,000 đ
 • Phẫu thuật cắt xương vỏ vùng răng trước

  10,000,000 đ
 • Phẫu thuật xương hàm hô / móm (chưa tính khí cụ bổ trợ)

  80,000,000 đ
 • Phim quanh chóp kỹ thuật số

  50,000 đ
 • Phim cánh cắn kỹ thuật số

  150,000 đ
 • Phim mặt nhai kỹ thuật số

  150,000 đ
 • Phim toàn cảnh kỹ thuật số Panorama

  150,000 đ
 • Phim sọ nghiêng kỹ thuật số Cefalometic

  150,000 đ
 • Phim cắt lớp conbeam CT scan hàm trên

  350,000 đ
 • Phim cắt lớp conbeam CT scan hàm dưới

  350,000 đ
 • Phim cắt lớp conbeam CT scan hai hàm

  500,000 đ

Phẫu thuật đặt trụ implant

 • Phẫu thuật đặt trụ mini implant Dentium - Korea

  8,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Dentium - Korea

  15,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant JD - Italy

  23,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Tekka - France

  23,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Adin - Israel

  23,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel CC - USA

  27,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Nobel Active - USA

  30,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA - Swiss

  29,000,000 đ
 • Phẫu thuật đặt trụ implant Straumann SLA Active - Swiss

  35,000,000 đ

Phẫu thuật xương

 • Phẫu thuật nâng xoang kín - 1 Răng

  6,000,000 đ
 • Phẫu thuật nâng xoang hở - 1 xoang

  16,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Bio-Oss - USA - 1 Răng

  15,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Biomatlante - France - 1 Răng

  13,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Osteon - Korea - 1 răng

  10,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Bio-Oss- USA - 1 răng

  19,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Biomatlante - France - 1 Răng

  16,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Osteon - Korea - 1 răng

  14,000,000 đ
 • Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật lấy trụ implant cũ

  3,000,000 đ
 • Phẫu thuật ghép mô liên kết

  10,000,000 đ

Phục hình

 • Tiền mê

  5,000,000 đ
 • Màng xương tự tiêu

  3,000,000 đ
 • All on 4 - Nobel Biocare

  125,000,000 đ
 • All on 4 - Straumann

  125,000,000 đ
 • All on 4 - Dentium

  87,000,000 đ
 • All on 4 Plus - Nobel Biocare

  154,000,000 đ
 • All on 4 Plus - Straumann

  154,000,000 đ
 • All on 4 Plus - Dentium

  106,000,000 đ
 • All on 6 - Nobel Biocare

  183,000,000 đ
 • All on 6 - Straumann

  183,000,000 đ
 • All on 6 - Dentium

  125,000,000 đ
 • Phục hình tạm trên All on 4/all on 6

  18,000,000 đ
 • Phục hình sau cùng trên All on 4/all on 6 sứ titatium

  50,000,000 đ
 • Phục hình sau cùng trên All on 4/all on 6 toàn sứ

  66,000,000 đ

Phục hình trên implant

 • Magnetic Abutment - Dentium

  5,000,000 đ
 • Ball Abutment - Dentium

  4,000,000 đ
 • Screw Abutment - Dentium

  4,000,000 đ
 • Angle Abutment - Dentium

  5,000,000 đ
 • Straight Abutment - Dentium

  4,000,000 đ
 • Customize Titanium Abutment - Dentium

  6,000,000 đ
 • Customize Zirconia Abutment - Dentium

  7,000,000 đ
 • Ball Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Screw Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Angle Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Straight Abutment - Adin

  5,000,000 đ
 • Customize Titanium Abutment - Adin

  7,000,000 đ
 • Customize Zirconia Abutment - Adin

  8,000,000 đ
 • Locator Abutment - Straumann/Nobel

  9,000,000 đ
 • Screw Abutment - Straumann/Nobel

  9,000,000 đ
 • Angle Abutment - Straumann/Nobel

  8,000,000 đ
 • Straight Abutment - Straumann/Nobel

  7,000,000 đ
 • Customize Titanium Abutment - Straumann/Nobel

  9,000,000 đ
 • Customize Zirconia Abutment - Straumann/Nobel

  10,000,000 đ
 • Nền hàm hybrid Cr-Co

  16,000,000 đ
 • Thanh nối Implant

  14,000,000 đ

Working Schedule

 • Monday

  08:00 - 20:00
 • Tuesday

  08:00 - 20:00
 • Wednesday

  08:00 - 20:00
 • Thursday

  08:00 - 20:00
 • Friday

  08:00 - 20:00
 • Saturday

  08:00 - 20:00
 • Sunday

  08:00 - 17:00
TOP Call Now ButtonGọi cho chúng tôi