Đội Ngũ Bác Sĩ

Dr. Trần Hưng

Chuyên gia cấy ghép Implant - Phục hình răng thẩm mỹ

Dr. Nguyễn Thị Phòng

Bác sĩ chuyên khoa nắn chỉnh răng

Dr. Ninh Thị Huê

Bác sỹ nha khoa tổng quát
Chuyên gia phục hình răng Implant

Dr. Trần Thị Nhung

Bác sĩ nha khoa tổng quát
Chuyên gia phục hình răng

Đội ngũ bác sĩ

5/5 - (1 vote)
TOP Gọi cho chúng tôi